sc60-cosmo rook en brandwerende vlinderklep

On-Demand webinar SC60-COSMO

30 min. durende webinar met toelichting van de werking, applicatie en toepassingsvoorwaarden.
WRD NEN 6075 & WBDBO NEN 6069 GECERTIFICEERD

SC60-COSMO

WRD NEN 6075 &
WBDBO NEN 6069
GECERTIFICEERD

WRD | NEN6075
De gecertificeerde SC60-COSMO houdt de verspreiding van de (koude) rook tegen, conform de eisen van het Bouwbesluit en de bepalingen van de NEN 6075 voor ventilatiekanalen.

WBDBO | NEN6069
De gecertificeerde SC60-COSMO brandklep voldoet aan de brandwerendheidseis volgens de NEN 6069 bepaling in verschillende gebouwen en biedt een brandweerstand van 60 minuten. Dit zowel voor geïsoleerde als voor niet-geïsoleerde ventilatiekanalen die doorheen compartimentswanden voeren, waaronder ook schachtwanden.

SC60-COSMO

De "koude rook" en "warme rook" oplossing

Standaard vlinderkleppen reageren pas wanneer het smeltlood geactiveerd wordt bij een temperatuur vanaf 72°C, waardoor de “koude rook”, die in het beginproces van een brand ontstaat,  zich doorheen het gebouw kan verspreiden. Dit kan ervoor zorgen dat bewoners gehinderd worden bij de evacuatie. 

Dankzij de SC60-COSMO oplossing van Rf-Technologies is er nu een kostenefficiënte oplossing om  die rook die in de beginfase van een brand ontstaat ook te compartimenteren. Deze oplossing is 100% mechanisch en heeft geen elektronische sturing nodig. 

Werkingsgrafiek SC60-COSMO van Rf-Technologies

Beschikbare
diameters

Koude rook & brand vlinderklep

SC60-COSMO

Koude rook en
brandwerende " 2 in 1" oplossing

  • Getest aan 300Pa, zoals vereist door de norm
  • Lekdicht volgens eisen NEN 6075 (“S”-criterium), voor koude en warme rook
  • Sa en S200
  • Gevalideerde wisselwerking van de componenten

SC60-COSMO

Kostenefficiënt

De SC60-COSMO hoeft geen externe sturing of voeding en werkt 100% zelfstandig, waardoor deze perfect geschikt is voor de woningbouw.

SC60-COSMO vlinderklep & brandklep & koude rook oplossing

SC60-COSMO

Voor flexibele &
massieve wanden

  • Voor flexibele 60’ schachtwanden en massieve schachtwanden (enkel wanden)

  • Met en zonder thermische / akoestische isolatie rond de spiro (Armaflex) – afdichting moet ook gecertificeerd zijn op WRD

  • Met zachte wol- en grafietkit en met harde minerale wol platen

Heb je een vraag? Contacteer ons!

De enige gecertificeerde en gecombineerde brand- en rookwerende vlinderkleppen

“In de zomer van 2021 werden nieuwe rookwerendheidsregels van kracht. De impact van de nieuwe Ra en R200 eisen voor het tegenhouden van koude rook was groot, vooral in de ventilatietechniek. Rf-Technologies biedt hiervoor met de SC60-COSMO een innovatieve oplossing: een geïntegreerde brand- én rookwerende vlinderklep die zowel WRD NEN 6075 als WBDBO NEN 6069 gecertificeerd is.”

SC60-COSMO: De brand- en rookwerende vlinderklep

Sinds 1 juli 2021 gelden strengere eisen met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) met als doel de verspreiding van rook en de daarmee gepaard gaande risico’s voor de mens te reduceren. De maximale rookdoorlatendheidseisen hebben een grote impact op de uitvoering van ventilatiesystemen. Mechanische brandkleppen en vlinderkleppen op de compartimentsgrenzen voldoen aan de WBDBO-eisen en houden brand en rook tegen. Deze kleppen worden pas geactiveerd wanneer het smeltlood aan 72 °C blootgesteld wordt. Voordat 72 °C ter hoogte van de brandklep bereikt wordt, kan heel wat (koude) rook zich via het ventilatiesysteem verspreiden. 

Koude rook als uitdaging:
De rookwerendheidseis Ra of R200 verlangt dat rook kouder dan 72 °C wordt tegengehouden. NEN 6075 stelt in artikel 6.3.3 dat een sluitingsmechanisme behoort te reageren op zowel warme als koude rook en daarom wordt aangestuurd door een rookmelder. Gemotoriseerde brandkleppen gestuurd door de brandmeldinstallatie voldoen rechtstreeks aan de WBDBO en WRD-eisen zoals opgenomen in de norm. Individuele gemotoriseerde brandkleppen kunnen ook plaatselijk gestuurd worden via een rechtstreekse koppeling met een klassieke rookmelder of kanaal rookmelder. 

Woongebouw als uitdaging:
In een (nieuwbouw)woning kunnen de verplichte NEN 2555 rookmelders aan een motor gestuurde brandklep gekoppeld worden via een connectie in de meterkast, zodat ook bij koude rook de brandklep gesloten wordt. Omdat rookmelders in de verkeersruimten gelocaliseerd zijn, zullen zij de koude rook niet altijd detecteren als er brand ontstaat in een slaap- of woonkamer. De kans dat de brand in een verkeersruimte zelf ontstaat is klein. Als alternatief worden soms kanaal rookmelders gebruikt, waarbij een correcte plaatsing van de rookmelder in het kanaal essentieel is. Bovendien zijn kanaal rookmelders een stuk duurder dan de voorheen toegepaste vlinderkleppen en vereisen ze regelmatig en grondig onderhoud. Dergelijke oplossing is daarom niet altijd  aangewezen in woningbouw. Er was dus behoefte aan een nieuwe oplossing