Optimal luftpassage samt extremt låga tryckfall

CRS60 har marknadens tunnaste spjällblad vilket ger ett mycket lågt tryckfall.

Det finns inte heller några andra saker som påverkar tryckfallet.

Smältbläck sitter I samma nivå som spjällbladet.

Enkel & snabb installation.

CRS60 är ett av marknadenas kompaktaste  spjäll med kort spjällhus (210 mm).

Med CRS60 får du en snabb och enkel installation.

Brandsäkerhet under byggtiden och innan driftsättning.

One ställdonet är framtaget för maximal säkerhet.

Ställdonet har en mekanisk smältsäkring som löser ut vid 72 även utan inkoppling.

Ställdonet har också den funktionen att  I händelse av brand utanför kanalen så löser det ut och stänger.

Allt detta utan att vara inkopplad.

Tillgängliga diametrar CRS60

Cirkulärt brand/brandgasspjäll med ett brandmotstånd på upp till 60 minuter. Kragen och det kompakta spjällhöljet garanterar snabb och enkel montering, både på vägg och utanför vägg. Finns i diametrarna 100-630 mm.

 

Har du en fråga? Kontakta oss!